Skip to content

Mis on Viru Vesinik?

MTÜ Viru Vesinik (“Viru Vesinik”) on vesinikumajandusest ja vesinikutehnoloogiatest huvitatud ettevõtteid ühendav ühing, kes näeb oma ülesandena edendada vesinikumajandust, populariseerida vesinikul põhinevate lahenduste kasutusele võtmist, uurida ja analüüsida täiendavaid võimalusi vesinikumajanduse arendamiseks.

Viru Vesinik toetab rohevesinikul põhinevate terviklahenduste väljatöötamist ning vesinikul põhineva energeetika arengut kasutades projektide arendamiseks erinevaid Euroopa Liidu ja Eesti toetusmeetmeid, võrgustumist ja kompetentside kaasamist Eestist ja välismaalt.