Mis on Ida-Virumaa vesinikuklaster?

Ida-Virumaa vesiniku klaster on Ida-Viru maakonna ettevõtete ja organisatsioonide vabatahtlik ühendus. Klastri liikmeid ühendab huvi vesinikutehnoloogiate uurimise, väljatöötamise ja rakendamise vastu Ida-Virumaal.

Klastri üldine eesmärk on parandada regiooni elukeskkonda ja suurendada konkurentsivõimet läbi innovatsiooni ning kõrge lisandväärtusega tehnoloogiliste lahenduste.

Klaster toetab rohevesinikul põhinevate terviklahenduste väljatöötamist Ida-Virumaal kasutades projektide arendamiseks erinevaid Euroopa Liidu ja Eesti toetusmeetmeid, võrgustumist ja kompetentside kaasamist Eestist ja välismaalt.

Visioon 2050

  • Ida-Virumaa on Põhja-Euroopa vedur rohelise vesiniku tootmise ja tarbimise ning vesinikutehnoloogiate rakendamise valdkonnas
  • Ida-Virumaal toodetakse 35 000 tonni rohevesinikku aastas, mida tarbitakse kohapeal
  • Ida-Virumaal kasutatakse laialdaselt vesinikku näiteks transpordisektoris, metallurgias, keemiatööstuses, laonduses
  • Ida-Virumaa ühistransport on üle viidud rohevesiniku toitele, 1/3 uutest autodest on vesinikuautod
  • Sadamates (sh Sillamäel) on võimalik tankida laevadele vesinikku
  • Ida-Virumaal valmistatakse vesiniku tootmise ja tarbimise tervikahela komponente – mahuteid, elektrolüüsereid, tanklaseadmeid ning erinevaid teisi vesinikutehnoloogiatel põhinevaid masinaid ja seadmeid
  • Vesinikuga seotud tegevusalad annavad kõrgepalgalist tööd

Ootame klastriga liituma vesiniktehnoloogiate rakendamisest ja uurimisest huvitatud ettevõtteid, organisatsioone ja üksikisikuid.

Klastri liikmed

Bio Mobitek OÜ biomobitek.com

Nordland OÜ
narvapark.ee

Ida-Viru Ühistranspordi-keskus MTÜ
ivytk.ee

Tartu BT Park OÜ
biopark.ee

Cumulus Consulting OÜ cumulus.ee

Neeme Org